Cymdeithas Hwylio

  Hogia Llŷn

 

Aberdaron Sailing Club


Cartref    Rhaglen    Pwyllgor   Cychod    Cwrs   Canlyniadau    Oriel    Newyddion    Hysbys    Noddwyr    Hanes     Dolenau

Home    Programme    Committee     Boats     Course      Results     Gallery    News    Notice board    Patrons     History    Links


Hanes Rigeta Aberdaron

 

Y Cychod    Hen Luniau 01     Hen Luniau 02    Hen Ragleni

 

CYCHOD PEN LLŶN

      Mae Rigeta Aberdaron wedi bod mewn bodolaeth dros gan mlynedd bellach, ond nid oes sicrwydd pa flwyddyn y cynhaliwyd y gyntaf.

       Cychod unigryw ywr cyfan bron ohonnynt am nad ydynt wedi cael eu hadeiladu ar gyfer hwylio, ond bu iddynt gael eu cyfaddasu flynyddoedd lawer  yn l i gario hwyliau i gynorthwyo cyrff blinedig y pysgotwyr cimychiad i ddod yn l wedi diwrnod llafurus ar y mor.

       Cychod dau flaen oedd y rhai cyntaf, ond dros gyfnod o amser bu iddynt ledu y tu l er mwyn cael mwy o gryfder yn y cwch iw galluogi i dodir cewyll. Mae gwaelod y cwch yn parhau i fod yn hollol syth.

        Heddiw maer rhan fwyaf o gychod a adeiladir yn Llyn yn parhau i gadwr hen draddodiad, er sicrhau model gwreiddiol, er na welir unrhyw ddau gwch yn hollol yr un fath. Ceir gwahanieurhau mewn mesurau hyd a lled y cychod, a dyna un rheswm pam nad ywn bosibl rhoddi nlaengychwyniad ir cychod, dibyna pwy a enillir lawer iawn ar y tywydd a geir.

 

***********

Y Cychod     Hen Luniau 01     Hen Luniau 02    Hen Ragleni

 

 


Cartref    Rhaglen    Pwyllgor   Cychod    Cwrs   Canlyniadau    Oriel    Newyddion     Hysbys    Noddwyr   Hanes    Dolenau

Home    Programme    Committee     Boats     Course      Results     Gallery    News   Notice board   Patrons     History    Links


www.hwylio-llyn.co.uk

Ffn 0758-3342892 (Race days only)

E-bost: hwylioaberdaron@btinternet.com